Kategorija

Vijesti

Uskoro nam više neće važiti JMBG

Zbog zloupotrebe ili nezakonite obrade jedinstvenog matičnog broja te radi zaštite ličnih podataka građana, BiH će morati u svrhu pristupa u članstvo EU donijeti zakon na državnom nivou kojim će uvesti jedinstveni identifikacijski broj, kao…